Interiérové zdi

Obarvení

Obarvením se rozumí skvrny na novém nátěru, které mohou být způsobeny zbytkovou barvou pod novým nátěrem. Před opětovným přetřením byste příslušná místa měli ošetřit základním nátěrem na překrývání skvrn.

Trhliny/rozpraskání

Jestliže se v novém nátěru objeví trhliny, měli byste nátěr obrousit a před opětovným natřením trhliny vyplnit.

Trhlinky

Při natírání nové omítky se mohou objevit jemné vlásenkové trhlinky. Pokud k tomu dojde, měli byste je po prvním natření vyplnit vhodnou výplní, kterou pak před nanesením další vrstvy barvy jemně zbrousíte.

Zvětrávání

Bílé, práškové a chmýřovité plošky, které se občas vytvoří na povrchu. Odbroušením byste je za sucha měli odstranit, aby se již neobjevovaly.

Odlupující se nátěr

Jestliže již daná plocha byla v minulosti natírána, může dojít k určitému odlupování barvy. Před dalším nátěrem je nutné odstranit veškerou odpadávající a odlupující se barvu.

Prosvítání

Pokud předchozí nátěr prosvítá pod novou vrstvou barvy, je to obyčejně způsobeno nerovnoměrným nanesením barvy nebo jejím přílišným rozetřením. V tomto případě byste měli nanést novou vrstvu barvy.

Vlhkost

Je-li povrch příliš vlhký na to, aby jej bylo možné natřít, měli byste jej nechat před nátěrem vyschnout.

Plíseň/plesnivina

Dojde-li na povrchu k růstu plísní, je nutné povrch před nátěrem ošetřit sterilizačním roztokem a plíseň odstranit.

Otvory

Důsledkem pohybu desek může dojít ke vzniku otvorů. V tomto případě byste měli nanést sádru, nechat ji vyschnout a pak zaplnit interiérovou výplní.

Prášek na povrchu omítky

Na povrchu omítky může zůstat zbytkový prášek. Ten byste před vlastním nátěrem měli odstranit suchým kartáčem či hadrem. Neodstraňujte jej brusným papírem.

Poréznost

Poréznost ovlivňuje absorpci nátěru. Je-li povrch porézní, měli byste první nátěr naředit nebo použít vhodnou základní barvu.

Puchýřovitý povrch tapety

K tomuto jevu může docházet v důsledku nedostatečně adhezivního povrchu nebo špatné přípravy před nátěrem. Puchýř odstraníte jeho opatrným naříznutím a nanesením lepidla na zadní část papíru a na zeď. Lepidlo ponechte vsáknout a poté papír zahlaďte.

Odchlipování okrajů tapety

To může být způsobeno nedostatečnou adhezí starých tapet, které byste měli přilepit zpět novým nátěrem.

Lepkavost

Měkký vinylový lesk nebo vinylové hedvábí na foukaném vinylu může občas způsobit lepkavost. Lepkavosti předejdete, jestliže jako počáteční nátěr použijete vinylový mat.

Nerovnoměrný nátěr na tapetě

Při nátěrech foukaných nebo reliéfních tapet se může nátěr občas jevit skvrnitý nebo se správně nevyplní reliéf. Tomu předejdete používáním vhodných válečků na malování, které se hodí na daný reliéf.

Vyhledávání produktů

Najděte správný produkt pro váš projekt výběrem z těchto možností:

Katalog

Začínáte projekt?
Najděte vše, co hledáte v našem Katalogu produktů.

Kontakty

Telefon

INFOLINKA: 800 10 10 00 Provozní doba: 8.00 – 17.00

Pošta

PPG Deco Czech, a.s. Břasy 223 338 24 Břasy Česká republika

© 2011 Johnstone´s Pa­int