Exteriérové plochy

Špína/nečistoty

Kvůli špíně či nečistotám na povrchu nedojde k dobrému přilnutí nového nátěru. Jediným řešením je před vlastním nátěrem odstranit všechny nečistoty.

Plíseň/plesnivina

Na exteriérovém povrchu mohou růst plísně. Před nátěrem je nutné povrch ošetřit sterilizačním roztokem a plíseň odstranit.

Rezavění

Rezavěním se rozumí oranžová/hnědá vrstva, která se vytváří na kovovém povrchu. Před nátěrem byste měli odstranit všechen rez a samotný povrch nejdříve natřít příslušnou základovou barvou předtím, než nanesete povrchovou barvu. Dochází-li k rezavění na plastisolovém obložení nebo na práškovaném povrchu, měli byste povrch obrousit až na čistý kov.

Odlupující se nátěr

Jestliže již daná plocha byla v minulosti natírána, může dojít k určitému odlupování barvy. Před dalším nátěrem je nutné odstranit veškerou odpadávající a odlupující se barvu.

Nový plastisolový či práškovaný povrch

Veškerý nový plastisolový povrch je nutné před vlastním nátěrem vystavit povětrnostním vlivům. Povrch byste neměli natírat, dokud dostatečně nezvětrá.

Poškození plastisolových či práškovaných povrchů

Veškeré plochy, u nichž došlo k poškození povrchu v důsledku nárazů či oprav, je nutné vyměnit.

Mastnota

Při práci s pozinkovanou ocelí na jejím povrchu občas zůstávají mastné zbytky jako pozůstatek galvanizačního procesu. Jestliže k takovéto situaci dojde, je nutné setřít veškerou mastnotu z povrchu čisticím a odmašťovacím prostředkem.

Lesklý povrch

Pozinkovaná ocel může mít někdy velice lesklý povrch, který vzniká jako důsledek galvanizačního procesu. Pokud k tomu dojde, měli byste před vlastním nátěrem aplikovat na povrch leptavý roztok.

Koroze

Na exteriérovém kovu se občas může usadit vrstva podobná bílé soli. Před nátěrem byste ji měli odstranit lehkým setřením. Přitom buďte opatrní, abyste nepoškodili kovový povrch.

Vyhledávání produktů

Najděte správný produkt pro váš projekt výběrem z těchto možností:

Katalog

Začínáte projekt?
Najděte vše, co hledáte v našem Katalogu produktů.

Kontakty

Telefon

INFOLINKA: 800 10 10 00 Provozní doba: 8.00 – 17.00

Pošta

PPG Deco Czech, a.s. Břasy 223 338 24 Břasy Česká republika

© 2011 Johnstone´s Pa­int